2η Ημερίδα Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Προγράμματος EPISCOPE στο ΤΕΠΑΚ

Στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος EPISCOPE*, με επιστημονικό υπεύθυνο την καθ. Δέσποινα Σεργίδου, διεξήχθη στο ΤΕΠΑΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η δεύτερη ημερίδα για τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Group – NAG) με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα μέλη ενημερώθηκαν για τα έως τώρα αποτελέσματα, για την τρέχουσα κατάσταση του έργου καθώς και για τις μελλοντικές δράσεις. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σχετικά με τη μέχρι σήμερα εξέλιξη του προγράμματος καθώς και για τα επικείμενα βήματα. Πιο συγκεκριμένα η ημερίδα περιελάμβανε θέματα σχετικά με τις εθνικές τυπολογίες κατοικιών και την ενδελεχή ανάλυση δείγματος πιλοτικών κατοικιών. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα προσομοιώσεων των πιλοτικών κτιρίων και συζητήθηκαν οι καταναλώσεις και ενεργειακή τους απόδοση καθώς και τα επικρατέστερα σενάρια ενεργειακής τους αναβάθμισης.  Στόχος της συνάντησης ήταν να συγκεντρωθούν οι απόψεις των μελών της NAG, όσον αφορά την πορεία της έρευνας και να διαδοθούν τα αποτελεσμάτων του έργου στις αντίστοιχες οργανώσεις, δημιουργώντας μία κοινή πρακτική ένταξης της Ερευνητικής Εργασίας και σε άλλες τρέχουσες αλλά και επερχόμενες εθνικές δραστηριότητες.

*EPISCOPE: Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimization of Refurbishment Processes in European Housing stocks.

Στο  σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε λήψη των παρουσιάσεων της ημερίδας.