Υποβολή Αιτήματος στην Επιτροπή Έρευνας

Αριθμός Αιτήματος: EE/2015/

1722

 

Α1. Γενικά Στοιχεία Αιτητή

 

Α2. Γενικά Στοιχεία Έργου / Προγράμματος (όπου ισχύει)

 

Α3. Γενικά Στοιχεία Αιτήματος

 

Α4. Αντικείμενο Αιτήματος

 

Α5. Περιγραφή /Αιτιολόγηση Αιτήματος

 

Α6. Κονδύλι / Ταμείο

 

Verification