Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
0%
100%

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ

Προσωπικά στοιχεία ενοίκου

* ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

HelpΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

* ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

HelpΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

* ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταχωρίσετε μόνον αριθμούς.

EMAIL

Παρακαλώ ελέγξτε τη μορφοποίηση της απάντησής σας.

ΚΤΙΡΙΟ

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

* ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΔΩΜΑΤΙΟΥ