Skip to content

Υποβολή Προτάσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μετά την πρόσκληση στις Ημέρες Προπόνησης, υποβάλλονται υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Κατηγορίες Συμμετεχόντων

Δικαιολογητικά Υποβολής

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα
  1. Συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα (για κάθε μέλος της ομάδας) στην οποία αναφέρεται ότι: α. Δέχεται να λάβει μέρος ο/η μαθητής/τρια στο Διαγωνισμό, και β. Αποδέχεται να φωτογραφηθεί ή/και να βιντεοσκοπηθεί ο/η μαθητής/τρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού
  2. Έγγραφη δήλωση μαθητή/τριας (για κάθε μέλος της ομάδας) ότι: α. Τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, και αποτελούν προϊόν δικής τους εργασίας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια, και β. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης.
  3. Φωτοαντίγραφο μαθητικής ταυτότητας ή  Βεβαίωση από το Διευθυντή του οικείου σχολείου, για κάθε μέλος της ομάδας.
Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι: α. Τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, και αποτελούν προϊόν εργασίας των συμμετεχόντων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια, και β. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης.
  2. Φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας ή Βεβαίωση παρακολούθησης στο οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστήμιο, για κάθε μέλος της ομάδας.
Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι: α. Τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, και αποτελούν προϊόν εργασίας των συμμετεχόντων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια, και β. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης και γ. Δεσμεύεται να υλοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν το προτεινόμενο ψηφιακό προϊόν ή την υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία παρουσίασης και τελικής αξιολόγησης.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας ή σε περίπτωση που οι αιτητές είναι φυσικά πρόσωπα τότε προσκομίζεται αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για κάθε αιτητή.
  3. Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριμένων Ελεγκτών ότι η επιχείρηση είναι ΜΜΕ. (Δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα)
  4. Στην περίπτωση που η εταιρεία αποδεχτεί την υποτροφία σπουδών τότε μπορεί να τη διαθέσει σε μέλος της ομάδας. (Δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα)

Τρόπος Υποβολής Προτάσεων

Οι περιλήψεις και οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  εδώ.

Στις Ημέρες Προπόνησης υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες ο  Φάκελος Δικαιολογητικών ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 6.1. Αν δεν υποβληθεί ο Φάκελος Δικαιολογητικών κατά τις Ημέρες Προπόνησης, μπορεί να ταχυδρομηθεί συστημένος με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία Μέρα Προπόνησης που θεωρείται καταληκτική ημερομηνία.

Τα βραβεία δίνονται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των αυθεντικών παραστατικών.

Τονίζεται ότι μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων, προτάσεων και δικαιολογητικών δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας πρότασης ή υποβολή και αντικατάσταση στοιχείων, πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, σε οποιοδήποτε στάδιο.

Η προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα του Διαγωνισμού διατίθενται στην Ιστοσελίδα: http://www.cyprus-digitalchampion.gov.cy και στην ιστοσελίδα www.digitalchampionship.org

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κα. Κατερίνα Σολωμού – Γραφείο Ψηφιακού Πρωταθλητή ksolomou@mcit.gov.cy τηλ 22867193.