Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.
ΣΤΕΓΑΣΗ 2024/25 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
  1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου και στρατιώτες που έχουν κρατήσει θέση, και αφορά δωμάτια που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και δωμάτια στη φοιτητική εστία Απολλώνια στη Λεμεσό, καθώς και τη νέα φοιτητική εστία στην Πάφο (του Δήμου Πάφου). Αφορά επίσης επίδομα ενοικίου για άτομα που δεν θα εξασφαλίσουν εστία ή που προτιμούν το επίδομα.
  2. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης και έχετε μαζέψει τα πιστοποιητικά που θα σας ζητηθεί να φορτώσετε.
  3. Τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης σημειώνονται με αστερίσκο (*).
  4. Συμπληρώνετε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.
  5. Συστήνεται η χρήση Google Chrome ή Mozilla για την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
  6. Η ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης, με όλα τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας, είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε αιτητή/τριας
  7. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή/και αποθήκευσης της αίτησης σας (σε μορφή pdf), για δική σας αναφορά.
  8. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002380, 25 002710/11 και housing@cut.ac.cy  
Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει 25 ερωτήσεις.