Λυπούμαστε, αλλά η έρευνα έχει λήξει και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:
housing@cut.ac.cy
Survey Error