Πληροφορίες

Εγγραφή Συμμετεχόντων

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ημερίδα: 20 Ευρώ

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ημερίδα για μέλη Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας: 10 Ευρώ

Το δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί να καταβληθεί στις 6 Μαΐου 2022.

Η εγγραφή περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος. Θα προσφερθεί επίσης ελαφρύ γεύμα και καφέδες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθούν οδηγίες για το κτήριο καθώς και πληροφορίες για το παρκινγκ:

CUT Parking and Directions

Θα τηρηθούν πλήρως τα μετρα για την αντιμετώπιση της νοσου COVID-19.