ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΕ EPISCOPE ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ
pilot dwellings

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΙΕΕ EPISCOPE (Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks.), υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (IEE) της Ε.Ε., με εκτελεστικό οργανισμό το Executive Agency for Small and Medium Size Enterprises (EASME). Σκοπός  του έργου είναι η αναβάθμιση της ανακαίνισης των οικιστικών κτιρίων ώστε να είναι πιο αποτελεσματική για την ενεργειακή απόδοση τους και για εξοικονόμηση ενέργειας. Στο έργο συμμετέχουν 17 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος με εταίρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και με επιστημονική υπεύθυνο την καθηγήτρια, Δρ. Δέσποινα Σεργίδου. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί το 2016 με συντονιστές το IWU (Institut Wohnen und Umwelt).

Το ΙΕΕ EPISCOPE είναι συνέχεια του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος TABULA και βασίζεται στις εθνικές τυπολογίες κατοικιών. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε το λογισμικό TABULA.xls tool,  που είναι ένα αναβαθμισμένο διαδικτυακό εργαλείο που αντικατοπτρίζει όλες τις έθνικές τυπολογίες όπως επίσης και τις εθνικές ερμηνείες για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB). Λειτουργεί σαν μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα συνδέοντας τα δεδομένα όλων των χωρών εταίρων δίνοντας αποτελέσματα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμισης ενέργειας.

Στην Κύπρο εντοπίστηκαν τρεις βασικές οικιστικές τυπολογίες, η μονοκατοικία, η κατοικία συνεχούς δόμησης και η Πολυκατοικία. Οι τυπολογίες αυτές προέκυψαν από μελέτες που έγιναν για το οικιστικό κτιριακό απόθεμα της Κύπρου και δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσίας Κύπρου.

Η μεθοδολογία αποτελεί τη βάση για την προβλεπόμενη αξιολόγηση και σύγκριση των διαφορετικών στρατηγικών ανακαίνισης και της αποτελεσματικότητάς τους, όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση. Η διαδικασία παρακολούθησης, θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης και τη ρεαλιστική αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες. Για την διαδικασία γίνεται μια πιλοτική μελέτη κατοικιών με διαλογή αντιπροσωπευτικών κατοικιών από το πορτοφόλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Οι κατοικίες προσομοιώθηκαν χρησιμοποιώντας το επίσημο λογισμικό της Κύπρου (iSBEMcy) για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και το Tabula.xls, γίνονται επίσης επιτόπου έρευνες για την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου http://episcope.eu/welcome/

EPISCOPE