Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή

Στα πλαίσια του EPISCOPE δημιουργήθηκε Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή (National Advisory Group NAG) με σκοπό να παρέχει καθοδήγηση και να έχει συμβουλευτικό ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί μια ισχυρή προσέγγιση στο έργο. Η επιτροπή αποτελείται από:

 1. Τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). http://www.cldc.org.cy/
 2. Την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy
 3. Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ): http://www.etek.org.cy/
 4. Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου: www.architecture.org.cy
 5. Τις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων: www.mcw.gov.cy
 6. Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: http://www.cera.org.cy
 7. Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου: http://www.cie.org.cy
 8. Το Πανεπιστήμιο Frederic: http://frederick.ac.cy
 9. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: http://www.unic.ac.cy
 10. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ): http://www.cut.ac.cy
 11. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ΑΗΚ: www.eac.com.cy
 12. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου: http://www.spolmik.org

2η  Ημερίδα Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Προγράμματος EPISCOPE στο ΤΕΠΑΚ

Στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος EPISCOPE*, με επιστημονικό υπεύθυνο την καθ. Δέσποινα Σεργίδου, διεξήχθη στο ΤΕΠΑΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η δεύτερη ημερίδα για τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Group – NAG) με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα μέλη ενημερώθηκαν για τα έως τώρα αποτελέσματα, για την τρέχουσα κατάσταση του έργου καθώς και για τις μελλοντικές δράσεις. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σχετικά με τη μέχρι σήμερα εξέλιξη του προγράμματος καθώς και για τα επικείμενα βήματα. Πιο συγκεκριμένα η ημερίδα περιελάμβανε θέματα σχετικά με τις εθνικές τυπολογίες κατοικιών και την ενδελεχή ανάλυση δείγματος πιλοτικών κατοικιών. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα προσομοιώσεων των πιλοτικών κτιρίων και συζητήθηκαν οι καταναλώσεις και ενεργειακή τους απόδοση καθώς και τα επικρατέστερα σενάρια ενεργειακής τους αναβάθμισης.  Στόχος της συνάντησης ήταν να συγκεντρωθούν οι απόψεις των μελών της NAG, όσον αφορά την πορεία της έρευνας και να διαδοθούν τα αποτελεσμάτων του έργου στις αντίστοιχες οργανώσεις, δημιουργώντας μία κοινή πρακτική ένταξης της Ερευνητικής Εργασίας και σε άλλες τρέχουσες αλλά και επερχόμενες εθνικές δραστηριότητες.

*EPISCOPE: Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimization of Refurbishment Processes in European Housing stocks.

Στο  σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε λήψη των παρουσιάσεων της ημερίδας.

 

1η  Ημερίδα Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Προγράμματος EPISCOPE στο ΤΕΠΑΚ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EPISCOPE, με επιστημονικό υπεύθυνο την Δρ. Δέσποινα Σεργίδου, διεξήχθη στο ΤΕΠΑΚ, στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ημερίδα για τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας (National Advisory Group  NAG) για την ενημέρωση και εισαγωγή των μελών NAG στο πρόγραμμα.