2η Συνάντηση εργασίας

2η Συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EPISCOPE στην Πράγα, στις 21-22 Νοεμβρίου, 2013. Το ΤΕΠΑΚ εκπροσώπησε η συντονίστρια της Κυπριακής συμμετοχής Καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Σεργίδη και η Ερευνητική Συνεργάτιδα Δρ. Μάρθα Καταφυγιώτου. Στην συνάντηση έγινε η ολοκλήρωση των τυπολογιών του οικιστικού αποθέματος για τις νέες συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Έγινε επίσης εισαγωγή στους δείκτες ενεργειακής απόδοσης και ανακαίνισης των κατοικιών στην Ευρώπη.