Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 3º Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Κτιρίων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Mediterranean Green Buildings and Renewable Energy Forum

25-28 Αυγούστου 2015, Φλωρεντία – Ιταλία

Το 3º Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Κτιρίων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (MED GREEN 2015) πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 25 μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 στη Φλωρεντία. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το World Renewable Energy Congress / Network (WREC/WREN) και το ακαδημαϊκό κέντρο ABITA. Η κεντρική θεματολογία του Συνεδρίου αφορούσε την ανάπτυξη εφαρμογών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δύο κύριους τομείς: την Ηλεκτρική Παραγωγή και το Ενεργειακά Αποδοτικό Οικιστικό τομέα και αναπτύχθηκε γύρω από 9 θεματικές ενότητες.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στο Συνέδριο με την Καθηγήτρια Δρα Δέσποινα Σεργίδου. Η Καθ. Σεργίδου η οποία ήταν επίσημη προσκεκλημένη, παρουσίασε υπό τον τίτλο «Energy Efficient Refurbishment Towards Nearly Zero Energy Terrace Houses For The Mediterranean Region», αποτελέσματα από την οικονομοτεχνική μελέτη οικίας συνεχούς στην Κύπρο με στόχο την εύρεση των πιο οικονομικά αποδεκτών μέτρων για την ενεργειακή της αναβάθμιση, σε κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι των 200 ερευνητών από 52 χώρες .