3η Συνάντηση εργασίας

3η Συνάντηση εργασίας του προγράμματος EPISCOPE στο Δουβλίνο, στις 17-18 Ιουνίου 2014. Την αντιπροσωπεία του ΤΕΠΑΚ αποτελούσαν η Καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Σεργίδη και η Ερευνήτρια κα. Μαρίνα Μαρκίδου. Στόχοι της συνάντησης ήταν ο καθορισμός και παρουσίαση των πιλοτικών κατοικιών της κάθε χώρας, η ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης του οικιστικού αποθέματος και η εξαγωγή των δεικτών ενεργειακής απόδοσης και ανακαίνισης κατοικιών.