1η Ημερίδα Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Προγράμματος EPISCOPE στο ΤΕΠΑΚ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EPISCOPE, με επιστημονικό υπεύθυνο την Δρ. Δέσποινα Σεργίδου, διεξήχθη στο ΤΕΠΑΚ, στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ημερίδα για τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας (National Advisory Group  NAG) για την ενημέρωση και εισαγωγή των μελών NAG στο πρόγραμμα.