Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7º Διεθνές Συνέδριο Αειφορίας στην Ενέργεια και τα Κτήρια Sustainability in Energy & Buildings 2015 (SEB-15)

1-3 Ιουλίου 2015, Λισαβόνα – Πορτογαλία

Το 7º Διεθνές Συνέδριο Αειφορίας στην Ενέργεια και τα Κτήρια (SEB-15) πραγματοποιήθηκε

από την Τετάρτη 1 μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 στη Λισαβόνα. Το Συνέδριο

συνδιοργανώθηκε από το ερευνητικό κέντρο UNINOVA του Universidade Nova de Lisbon

(the New University of Lisbon) και το KES International. Η κεντρική θεματολογία του

Συνεδρίου, που αφορούσε την Ενεργειακή και Κτηριακή Αειφορία, αναπτύχθηκε γύρω από

τις ακόλουθες 4 θεματικές ενότητες: Sustainable Buildings, Energy Systems and Cities,

Renewable Energy Technologies, Applications and Integration και Energy and Resource

Efficiency in Industry.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στο Συνέδριο με την Καθηγήτρια Δρα Δέσποινα Σεργίδου. Η Καθ.

Σεργίδου η οποία ήταν επίσημη προσκεκλημένη και κύρια ομιλήτρια (Plenary and Keynote

speaker) της θεματικής ενότητας, «Sustainable Buildings», παρουσίασε υπό τον τίτλο

«Energy Efficient Refurbishment Towards Nearly Zero Energy Houses For The Mediterranean

Region», αποτελέσματα από την οικονομοτεχνική μελέτη οικίας στην Κύπρο με στόχο την

εύρεση των πιο οικονομικά αποδεκτών μέτρων για την ενεργειακή της αναβάθμιση, σε

κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι των 100 ερευνητών από 16 χώρες.

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε την Παρουσίαση για το 7º Διεθνές Συνέδριο  Αειφορίας στην Ενέργεια και τα Κτήρια:

SEB – 15 presentation 03.07.15